Ogólne informacje o parafii

Parafia Św. Marcina w Strzeleczkach

Liczba mieszkańców: 1420
Inne kościoły: Strzeleczki, pw. Podwyższenia Krzyża św. (na cmentarzu)
Szkoły: PG w Strzeleczkach, PSP w Strzeleczkach, PP w Strzeleczkach
Księża pochodzący z parafii: ks. Walter Lenart

Kapłani po 1945 r. proboszczowie:

  • ks. Roman Drzewior,
  • ks. Wilhelm Myśliwiec,
  • ks. Zenon Dzieża,
  • ks. Jan Buhl - obecnie
  • wikariusz: ks. Benedykt Sosna

Historia: Miejscowość po raz pierwszy wzmiankowana w 1246 r., kościół par. w 1394 r., a w 1447 r. w rejestrze świętopietrza wymieniony wśród parafii archiprezbiteratu głogóweckiego. Kościół ulegał kilkakrotnie pożarom, obecny zbudowany w drugiej połowie XVIII w., późnobarokowy. Na cmentarzu znajduje się gotycki kościółek.

Obraz:

 

Parafia św. Marcina w Strzeleczkach

ks. Jan Teodor Buhl - proboszcz

Godziny Mszy św: niedziela i święta: 18:00 (sobota), 7:00, 9:00, 10:30, dni powszednie: 18:00, wtorek 7:00