Kościół pw. Św. Marcina w Strzeleczkach

Kościół pw. Św. Marcina w Strzeleczkach - wzmiankowany po raz pierwszy w 1394 r., a w 1447 r. wymieniony w rejestrze świętopieterza wśród parafii arcyprezbiteriatu głogóweckiego. Kościół ten, najpierw drewniany, ulegał kilkakrotnie pożarom. Obecny, murowany, późno barokowy, zbudowany został w 2 połowie XVIII w. być może z zachowaniem dolnej kondygnacji poprzedniego kościoła, późnogotyckiego.

Świątynia jest orientowana, z prostokątną nawą i trójbocznie zamkniętym prezbiterium. W pierwszym przęśle nawy po stronach północnej i południowej znajdują się, tworzące transept, prostokątne kaplice o wciętych narożnikach, zamknięte absydami. Przy północnej kaplicy znajduje się prostokątna kruchta. Na osi kościoła, po stronie zachodniej postawiona została czworoboczna wieża flankowana dobudówkami. Przed wieżą umieszczona jest prostokątna kruchta. Po stronie wschodniej, w przedłużeniu korpusu kościoła znajduje się zakrystia. Późnobarokowy kościół jest murowany z cegły i kamienia łamanego, otynkowany ze ścianami o dekoracji ramowej i boniowanych narożnych pilastrach. W nawie znajdują się otwory okienne zamknięte łukiem koszowym, w uszatych opaskach z kluczem. Korpus kościoła kryty jest dachami siodłowymi i pulpitowymi. Fasada kościoła jest trójosiowa z trójkondygnacyjną wieżą w osi środkowej i flankującymi ją niższymi dobudówkami oraz wysuniętą przed lico kruchtą. Znajdujący się na osi kruchty prostokątny otwór wejściowy z półkolistym naświetlem, flankowany jest kompozytowymi pilastrami. Elewacje boczne kruchty dekorowane są podziałami ramowymi; w północnej znajduje się prostokątny otwór wejściowy. Kruchta zwieńczona jest gzymsem koronującym i szczytem o linii wklęsło-wypukłej; w jego centrum znajduje się półkolisty otwór okienny. Czworoboczna wieża, w poziomie artykułowana jest gzymsami: międzykondygnacyjnym i koronującym, zaś w pionie znajdującymi się na osi otworami okiennymi (wąskim prostokątnym w I kondygnacji i dwoma w II: prostokątnym i zamkniętym łukiem pełnym). W ostatniej kondygnacji wieża z czworobocznej przechodzi w ośmioboczną, jej zwieńczenie stanowi hełm baniasty z ośmioboczną latarnią. Kościół w Strzeleczkach jest budowlą typu salowego z prezbiterium i kaplicami bocznymi otwartymi do nawy arkadami o łuku spłaszczonym. Wnętrze nakryte jest sklepieniami kolebkowo-krzyżowymi dekorowanym polichromią; w przyziemiu wieży znajduje się sklepienie krzyżowe. W przęśle zachodnim znajduje się empora muzyczna z balustradą o linii wklęsło-wypukłej. Ściany wnętrza rozczłonkowane gierowanymi pilastrami kompozytowymi. Wyposażenie jednolite, pochodzące głównie z końca XVIII wieku, w skład którego wchodzą: późnobarokowy ołtarz główny ze znajdującym się w centrum obrazem i figurami ojców kościoła oraz grupą Trójcy Świętej w zwieńczeniu, ołtarze boczne, przyścienna ambona i znajdująca się naprzeciwko niej chrzcielnica z nadbudową z przedstawieniem figuralnym sceny Grzechu Pierworodnego.

Parafia św. Marcina w Strzeleczkach

ks. Jan Teodor Buhl - proboszcz

Godziny Mszy św: niedziela i święta: 18:00 (sobota), 7:00, 9:00, 10:30, dni powszednie: 18:00, wtorek 7:00