Małżeństwo

Narzeczeni zgłaszają się do Kancelarii Parafialnej co najmniej 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu.

Narzeczeni przed zawarciem małżeństwa muszą uczestniczyć w naukach przedmałżeńskich, które odbywają się w parafii w okresie Wielkiego Postu. Osoby, które nie ukończyły katechizacji w szkole średniej powinny ukończyć przedmałżeński kurs katechetyczny

Przy zgłoszeniu należy przedstawić następujące dokumenty:

  • dowód osobisty
  • świadectwo Chrztu (nie starsze, niż 3-miesięczne)
  • świadectwo Bierzmowania (jeżeli nie ma adnotacji o nim na świadectwie chrztu)
  • świadectwo religii z ostatniej klasy szkoły średniej

Przed Mszą św. w czasie której zostanie zawarty Sakrament Małżeństwa świadkowie dostarczają do zakrystii obrączki, kartki poświadczające o spowiedzi i zaświadczenia o wygłoszonych zapowiedziach.

Parafia św. Marcina w Strzeleczkach

ks. Jan Teodor Buhl - proboszcz

Godziny Mszy św: niedziela i święta: 18:00 (sobota), 7:00, 9:00, 10:30, dni powszednie: 18:00, wtorek 7:00