Chrzest

Sakrament Chrztu w Parafii udzielany jest podczas Mszy św. o godz. 10:30 w ostatnią niedzielę miesiąca.

Przed datą Chrztu św. należy dokonać zgłoszenia dziecka w kancelarii parafialnej. Zgłaszając dziecko do Chrztu św. należy przedstawić następujące dokumenty:

  • akt urodzenia dziecka z USC
  • oraz informacje dotyczące rodziców dziecka i rodziców chrzestnych

Rodzice chrzestni powinni ukończyć 16 rok życia, być bierzmowani i przedłożyć zaświadczenie od Księdza Proboszcza własnej parafii, że mogą zostać rodzicami chrzestnymi.

Przed chrztem rodzice i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pokuty, w czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św.

Parafia św. Marcina w Strzeleczkach

ks. Jan Teodor Buhl - proboszcz

Godziny Mszy św: niedziela i święta: 18:00 (sobota), 7:00, 9:00, 10:30, dni powszednie: 18:00, wtorek 7:00